#UC8937

#UC8937

STPM没有拿math会怎样吗?

本人拿Akaun, ekon, pengajian am, muet dan pengurusan perniagaan……

Leave a Reply